Scientific and Technical Staff:

Name of Scientific and Technical Staff
Designation, E-mail address (id given in brackets should be followed by @iucaa.in)
Office Extension (For phone numbers please dial +91-20-25604 followed by the given extension numbers)

Name Office Ext.
Prasad Adekar prasad.adekar 602
Prakash Arumugasamy prakash 647
Deepak Bankar dbankar 311
Prafull Barathe prafull 312
Nirupama Bawdekar nub 308
Rani Bhandare ranisb 366
Santosh Bhujbal ssb 336
Dhanraj Borgaonkar dhanraj 313
Mahesh Burse mpburse 353/366
Kalpesh Chillal kalpesh 366
Pravinkumar Chordia pravin 351/366
Hillol Das hkdas 354
Hitesh Deshmukh hitesh 335
Samir Dhurde samir 601
Suresh Doravari sudora 379
Gajanan Gaikwad gbg 337
Apratim Ganguly apratim 226
Santosh Jagade santoshj 314
Bhushan Joshi bhushan 262
Sandeep Joshi skjoshi 356
Shivaraj Kandhasamy shivaraj 379
Ravi Kesharwani ravik 226
Pravin Khodade pravin_khodade 304/301
Abhay Kohok abhay 301
Sankar Majhi sankar 222
Vilas Mestry vbm 366
Ashish Mhaske ashishm 222
Shashikant Mirkute sgm 343
Alok Mishra alok.mishra 203
Deepa Modi deepa 304
Anupreeta More anupreeta 121
N. Nageswaran nagesh 343
Nitin Ohol nitin_ohol 334
Nilesh Pokharkar nilesh IGO
Swapnil Prabhudesai smp 373
Sujit Punnadi sujit 253
Vijay kumar Rai vkrai 341
Chaitanya Rajarshi cvr 304
Hemant kumar Sahu hksahu 340
Harshad Sawant harshad 107
Sagar Shah sagar 314
Sakya Sinha ssinha 252
Saravanan T. R. saravan 107
Yogesh Thakare thakare 358 / 313
Manasadevi Thirugnanasambandam manasa 121