वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी:

Name of Scientific and Technical Staff
Designation, E-mail address (id given in brackets should be followed by @iucaa.in)
Office Extension (For phone numbers please dial +91-20-25604 followed by the given extension numbers)

Name Office Ext.
Prasad Adekar
prasad.adekar 602
Prakash Arumugasamy
prakash 647
Deepak Bankar
dbankar 311
Prafull Barathe
prafull 312
Nirupama Bawdekar
nub 308
Rani Bhandare
ranisb 366
Santosh Bhujbal
ssb 336
Dhanraj Borgaonkar
dhanraj 313
Mahesh Burse
mpburse 353/366
Kalpesh Chillal
kalpesh 366
Pravinkumar Chordia
pravin 351/366
Hillol Das
hkdas 354
Hitesh Deshmukh
hitesh 335
Samir Dhurde
samir 601
Suresh Doravari
sudora 379
Gajanan Gaikwad
gbg 337
Apratim Ganguly
apratim 226
Santosh Jagade
santoshj 314
Bhushan Joshi
bhushan 262
Sandeep Joshi
skjoshi 356
Shivaraj Kandhasamy
shivaraj 379
Ravi Kesharwani
ravik 226
Pravin Khodade
pravin_khodade 304/301
Abhay Kohok
abhay 301
Sankar Majhi
sankar 222
Vilas Mestry
vbm 366
Ashish Mhaske
ashishm 222
Shashikant Mirkute
sgm 343
Alok Mishra
alok.mishra 203
Deepa Modi
deepa 304
Anupreeta More
anupreeta 121
N. Nageswaran
nagesh 343
Nitin Ohol
nitin_ohol 334
Nilesh Pokharkar
nilesh IGO
Swapnil Prabhudesai
smp 373
Sujit Punnadi
sujit 253
Vijay kumar Rai
vkrai 341
Chaitanya Rajarshi
cvr 304
Hemant kumar Sahu
hksahu 340
Harshad Sawant
harshad 107
Sagar Shah
sagar 314
Sakya Sinha
ssinha 252
Saravanan T. R.
saravan 107
Yogesh Thakare
thakare 358 / 313
Manasadevi Thirugnanasambandam
manasa 121