Project Staff:

Name of Project Staff
E-mail address (id given in brackets should be followed by @iucaa.in)
Office Extension (For phone numbers please dial +91-20-25604 followed by the given extension numbers)

Name Office Ext.
Niranjan Abhyankar
nva 105
Sagar Bhosale
sagarb 311
Pradnya Bhoye
pradnyab 305
Kshitij Chavan
kshitij.chavan 641
Malathi Deenadayalan
malathi 306
Rushikesh Deogaonkar
rushikesh 306
Amit Deokar
- -
Rahul G
rahul.gopalakrishnan -
Sharad Gaonkar
- -
Mandar Hulsurkar
mandarh 386
Vishal Jain
vishal.jain 301
Jitendra Joshi
jitendra.joshi 305
Aniket Kadu
aniket.kadu -
Neetika Keserwani
- -
Jameer Manur
jameer 368
Arinjit Mondal
arinjit.mondal -
Vishakha Pardeshi
vishakha 151
Swati Rokade
swati.rokade 301
Dhruba Saikia
dhrubasaikia 121
Saurabh Salunkhe
saurabh.salunkhe 602
Vithal Savaskar
dr 151
Balaji Sawant
sawant 105
Raghavendra T.S.
raghavendra -
Mayuresh Tembhurnikar
- 305
Nived V.N.
nived 111