Administrative and Support Staff:

Name of Administrative and Support Staff
Designation, E-mail address (id given in brackets should be followed by @iucaa.in)
Office Extension (For phone numbers please dial +91-20-25604 followed by the given extension numbers)

Name Office Ext.
Niranjan Abhyankar
Senior Administrative Officer
nva 128
Vijay Barve
vpb 136
Kuldeep Borhade
kuldeep.borhade 660
Savita Dalvi
snp 130
Sandeep Gaikwad
gaikwad 138
Rahul Gaikwad
rahul 133
Bhagiram Gorkha
gorkha 140
Bhimpuri Goswami
bsg 529
Prashant Jadhav
pjadhav 529
Sandip Jogalekar
smj 231
Nilesh Kadam
kadam 9/161
Swati Kakade
swati 143
Santosh Khadilkar
snk 134
Murli Krishnan
krishnan 660
Neelima Magdum
neelima 139
Kumar Munuswamy
kbm 145
Rajesh Pardeshi
pardeshi 131
Rajesh Parmar
rvp 144
Mukund Sahasrabudhe
mss 129
Vyankatesh Samak
samak 232
Senith Samuel
samuel 103
Rohan Shelar
rohan 660
Shahish Sukale
shahish 132
Varsha Surve
varsha 136
Deepika Susainathan
deepika 102
Shashank Tarphe
shashank 137
Shankar Waghela
skw 135
Kalidas Wavhal
kalidas 132