परियोजना कर्मचारी:

Name of Project Staff
E-mail address (id given in brackets should be followed by @iucaa.in)
Office Extension (For phone numbers please dial +91-20-25604 followed by the given extension numbers)

Name Office Ext.
Sagar Bhosale
sagarb 311
Pradnya Bhoye
pradnyab 305
Dhanraj Borgaonkar
dhanraj 313
Mahantesha D.
- -
Malathi Deenadayalan
malathi 306
Rushikesh Deogaonkar
rushikesh 306
Amit Deokar
- -
Avinash Deshpande
desh -
Rahul G
rahul.gopalakrishnan -
Sharad Gaonkar
- -
Ranjan Gupta
rag 111
Mandar Hulsurkar
mandarh 386
Vaishnavi Jagtap
vaishnavi.jagtap -
Vishal Jain
vishal.jain 302
Jitendra Joshi
jitendra.joshi -
Aniket Kadu
aniket.kadu -
Prafull Kamble
- -
Neetika Keserwani
- -
Manjiri Mahabal
mam 105
Jameer Manur
jameer 368
Nidhi Mehandiratta
- -
Naveen Olekar
- -
Navaneeth P.k.
navaneeth.pk -
Vishakha Pardeshi
vishakha 151
Mayuri Patwardhan
- 602
Atharva Pore
atharva 305
Swati Rokade
swati.rokade 301
Dhruba Saikia
dhrubasaikia 121
Vithal Savaskar
dr 151
Balaji Sawant
sawant 230
Raghavendra T.s.
raghavendra -