Organizers

Coordinator:

  • Javed Rana (IUCAA)


Local Organizing Committee Scientific Organizing Committee
Shabbir Shaikh, LOC Chair Bhooshan Gadre (IUCAA)
Prasanta Bera, LOC Co-Chair Vaibhav Pant (IIA)
Satadru Bag Sandeep Rana (IISER Mohali)
Nikhil Mukund Omkar Bait (NCRA)
Niladri Paul Swagat Mishra (IUCAA)
Ruchika Seth Sayantani Bera (TIFR)
Suman Bala Prahlad Epili (PRL)
Debajyoti Sarkar Prasanna Deshmukh (IIA)
Vidushi Sharma


Other LOC Standing LOC
Rajorshi Chandra Ranjeev Mishra (Chair)
Kabir Chakravarthy Manjiri Mahabal (Convener)
Pratik Dabhade Nirupama Bawdekar
Karthik Rajeev Santosh Khadilkar
Siddharth Maharana Rajesh Pardeshi
Sayak Datta Mukund Sahasrabudhe
Debabrata Adak Senith Samuel
Varsha Surve
Yogesh Thakare